המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
אור וגלים

אור וגלים

מהו האור, וכיצד הוא מתנהג? מהו האפקט הפוטו-אלקטרי? האם האור הוא גל או חלקיק? ההתנהגות של תופעות פיזיקליות רבות היא התנהגות גלית. במהלך ההרצאה, נלמד מהו גל, ונדון בסוגי גלים (גלי קול, גלי חום, גלי רדיו, ועוד). נדגים בעזרת מגוון ניסויים כיצד פועל גל ומהם מאפייניו, ונתמקד בגלי אור על מנת להבין את תכונותיו.

X