לוח זמנים וחופשות לשנת תשע"ו

לוח זמנים וחופשות לשנת תשע"ו

לוח זמנים וחופשות לשנת תשע"ו

שנת הלימודים כוללת 18 מפגשים שיתקיימו בשעות אחה"צ, אחת לשבוע, במשך 3 שעות אקדמיות.
החוגים מתחילים ביום א', י"ט בחשוון תשע"ו ומסתיימים ביום ב', א' באייר תשע"ו 1.11.15-9.5.16

לוח חופשות:

  • חופשת חנוכה: מיום א', כ"ד בכסלו ועד יום ב', ב' בטבת כולל, 14.12.15-6.12.15
  • חופשת סמסטר: מיום א', י"ד בשבט ועד יום ב', י"ג באדר כולל, 22.2.16-24.1.16
  • חופשת פורים: מיום א', י' אדר ב' ועד יום ב', י"א באדר ב' כולל, 21.3.16-20.3.16
  • חופשת פסח: מיום א', ט' בניסן ועד יום ב', י"ז בניסן כולל, 25.4.16-17.4.16

 מועדי פעילות החוגים – תשע"ו

שינוי גודל אותיות