המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
אולימפיאדה בביולוגיה

אולימפיאדה בביולוגיה

האולימפיאדה לביולוגיה היא יוזמה של הפיקוח על הוראת הביולוגיה במשרד החינוך, ונערכת אחת לשנה משנת 1998. האולימפיאדה מתקיימת בתמיכת המנהל למדע וטכנולוגיה, המחלקה לנוער שוחר מדע במשרד החינוך, ובחסות הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר-אילן. האולימפיאדה לביולוגיה היא תחרות לתלמידים מצטיינים הלומדים ביולוגיה, מטרתה לקדם את לימוד מקצוע הביולוגיה ברמת בית הספר וברמה הארצית. בתחרות התלמידים נדרשים להתמודד עם הבנה של קטע מחקר, יישום של ידע קודם ושליטה במיומנויות חקר.

קהל היעד

האולימפיאדה לביולוגיה מיועדת לתלמידים מצטיינים מכיתות י”ב מרחבי הארץ ומכלל המגזרים, הלומדים ביולוגיה ברמת 5 יחידות לימוד. על המשתתפים להימצא בשלב מתקדם בביצוע עבודת חקר בתוכנית ה”ביוחקר” או “ביוחקר ברשת.”

שלבי האולימפיאדה

האולימפיאדה נערכת בשלושה שלבים, כאשר מספר המשתתפים פוחת משלב לשלב, בהתאם למידת הצלחתם:

שלב א’: בחינה באמצעות שאלון ארצי רב-ברירתי, המתבסס על ידע והבנת תכנים בנושאי הביולוגיה, יכולת חשיבה ביקורתית ויישום מיומנויות חקר. לשאלון שתי גרסאות זהות בתוכנן, האחת בעברית והשניה בערבית. באולימפיאדה הנוכחית, הבחינה הארצית התקיימה בתאריך ה- 20.10.20. השנה נבחנו בשלב א’ 3,124 תלמידים מכל רחבי הארץ, מתוכם 2,350 דוברי עברית ו750 דוברי ערבית, שני שליש מכלל המשתתפים – בנות, מתוכן 4 עלו לגמר מתוך ה6 שהגיעו לשלב האחרון. המבחן נבדק על ידי צוות ארצי של מעריכים בכירים. התלמידים שסיימו בהצלחה את שלב א’ והמשיכו לשלבים הבאים, יכלו לצבור במבחן הארצי עד 20% מהציון הסופי.

שלב ב’: בחינה בה התמודדו השנה 155 הנבחנים עם טקסט “אנסין”, הכולל ניתוח מחקר מדעי. גם בשלב זה ניתן היה לצבור עד 20% מהציון הסופי.

שלב ג’: בחינה בעל-פה על עבודת החקר. לשלב זה עלו כ-20 תלמידים, שהתבקשו להכין כרזה מדעית המציגה את שאלת החקר אותה בחרו ובחנו. כל תלמיד יציג בפני צוות שופטים ארצי את עיקרי עבודתו, כשהוא נעזר בכרזה שהכין, וישיב על שאלותיהם. הערכת הצגת הפרויקט על ידי התלמיד, המענה לשאלות השופטים והכרזה תתבצע על פי קריטריונים שהוגדרו מראש. בשלב זה ניתן להשיג 30% מהציון הסופי.

גמר האולימפיאדה

הקהל והמוזמנים צפו באמצעות קישורים באירועי הגמר (הרצאת פתיחה על ידי מרצה מהפקולטה למדעי החיים, בחינת הגמר של המתמודדים מול השופטים, עוד שתי הרצאות מסקרנות על ידי מרצי הפקולטה, חידון, והכרזת הזוכים). בנוסף לאירועי הגמר התקיימו שתי תחרויות נוספות: תערוכת כרזות, המבוססת על הכרזות שהכינו מתמודדי שלב חצי הגמר ותערוכת צילומי תלמידים על שם שבתאי וייסברג. השנה, אירוע הגמר נערך בתאריך ה- 2.3.21 בקמפוס האוניברסיטה. שבעת התלמידים בעלי ההישגים הגבוהים ביותר התמודדו בשלב הגמר. בשעות הבקר הם נבחנו בכתב. הציון שקיבלו צורף לציון ההצגה בעל-פה. התלמידים הציגו את הכרזות שלהם בפני צוות שופטים שהורכב מחברי סגל ממחלקות להוראת המדעים וממורים בכירים לביולוגיה, וכן בפני קהל תלמידים, מורים, הורים ואורחים שהוזמנו לאירוע. בשלב הסופי ניתן היה לצבור עד 30% מהציון הסופי. האירוע נערך בפקולטה למדעי החיים, והתלמידים ראו את חבריהם המתחרים במרכז  הפיזיטלי, שהוקם לכבוד האירוע. הכרזות והצילומים שולבו גם הם במרחב הפיזיטלי. במהלך האירוע, כבכל שנה, שולבו הרצאות של חוקרי הפקולטה. שלושת המקומות הראשונים זכו במלגות לימודים לשנה אחת מטעם אוניברסיטת בר-אילן. את התעודות לזוכים העניקו פרופ’ סיריל כהן, סגן דיקן הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטה, וד”ר אירית שדה, מפקחת מרכזת על הוראת הביולוגיה. שלב הגמר לווה בתחרות הכרזה המצטיינת. כמו כן, התקיימה תחרות צילומי טבע בנושא “ביולוגיה מבעד לעדשה,” בחסות מוזיאון הטבע ע”ש שטיינהרדט, בה השתתפו צלמים צעירים מכל שכבות הגיל. הצילומים שזכו במירב הנקודות בהצבעה אינטרנטית, שנערכה בקרב תלמידים ומורים, הודפסו והוצגו גם הם ביום תחרות הגמר. הזוכים בתחרות הכרזה המצטיינת ובתחרות צילומי הטבע זכו בפרסים. האולימפיאדה נערכה השנה בהתאם למגבלות קוביד-19 העדכניות בנוגע להתכנסויות, כאשר מרכיבים שונים מתבצעים באופן וירטואלי.

מוזמנים לבקר בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר־אילן: https://life-sciences.biu.ac.il/

במקום הראשון – זכתה שקד לוינר, בת 18 מביה”ס הכפר הירוק, על עבודתה בנושא יצירת מודלים תאיים למחלת ה ALS.  לוינר בדקה כיצד משפיעים טיפולים המשרים עקה דמוית  ALS על שרידות תאי העצב המוטוריים.

במקום השני – זכה התלמיד ח’ליל עיד, בן 17 מהתיכון האיטלקי, בחיפה. חקר את תהליך ההשחמה האנזימטית בתפוחי עץ מזן גולדן דלישס. בדק את השפעת ריכוזים שונים של ויטמין C.

במקום השלישי – זכתה התלמידה רוני מועלם, בת 17 מתיכון דרכא רמון, בגדרה. עבודתה עסקה בשאלה מהי השפעת ריכוז מיצוי האננס על קצב פירוק חלבוני הג׳לטין.