המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
נבחרת ישראל במדעי המחשב

נבחרת ישראל במדעי המחשב

נבחרות ישראל במדעים

הפעילות בנבחרת מאפשרת לתלמידי תיכון חשיפה לאתגרים ברמה בין-לאומית בתחום מדעי המחשב, הקניית כישורי חשיבה ופתרון בעיות מורכבות, היכרות עם שיטות לימוד מגוונות ומתקדמות וייצוג מדינת ישראל באולימפיאדות הבין-לאומיות המתקיימות בכל שנה במדינה אחרת. הפעילות מתקיימת באוניברסיטת בר-אילן וכוללת מחנות אימון רב-יומיים, ימי עיון וימי אימון, משימות שבועיות ופעילות חברתית.

הפרויקט מופעל על ידי מרכז מדעני העתיד במסגרת מיזמים משותפים עם משרד החינוך – האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים ומתקיים באוניברסיטת בר-אילן.

התוכנית מתקיימת באוניברסיטת בר-אילן ומיועדת לתלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתות י’-י”ב, האוהבים מדע ומתמטיקה ומעוניינים להתמקד בתחום מדעי המחשב.

המיונים לנבחרת ישראל במדעי המחשב לשנת תשפ”ב הסתיימו, נתראה בשנה הבאה. ברכות למתקבלים ובהצלחה רבה.