המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
שומרים על החינוך

שומרים על החינוך

המרכז האוניברסיטאי לנוער באוניברסיטת בר-אילן, מזמין בתי ספר להירשם למיזם חינוכי-חברתי לקידום לימודי המדעים, המערב סטודנטים בפעילות חונכות.

מטרות הפרויקט: הנגשת לימודי המדעים בקרב תלמידי כיתות ד’-י”ב | קידום לימודי המדעים בפריפריה ובקרב אוכלוסייה המשתייכת למעמד סוציו־אקונומי נמוך | עידוד למצוינות במקצועות המדעים בקרב בני נוער | פיתוח והעצמת רמת המסוגלות העצמית של הילדים ושל בני הנוער | עידוד מעורבות חברתית בקרב סטודנטים

הפרויקט כולל: חונכות קבוצתית של 5-2 תלמידים בכל קבוצה | שעות תגבור במקצועות הבאים: מתמטיקה, פיזיקה, מדעי המחשב, אלקטרוניקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי ההנדסה, אנגלית ומדעי הטבע | ליווי תלמידים בכתיבת עבודת גמר | 120 שעות חונכות אקדמיות

מפגשי החונכות יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות