המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
התקנים סולאריים

התקנים סולאריים

נדון באפקט הפוטו-וולטאי וביכולת של התקנים סולאריים להפיק אנרגיה חשמלית מאנרגית השמש. נלמד כיצד ניתן לשמור על עולמנו ע”י אנרגיה ירוקה באמצעות ננוטכנולוגיה, נדון בשכבות דקות בתעשיית המוליכים למחצה ונבצע ציפויים שונים.

המכון לננוטכנולוגיה וחומרים מתקדמים באוניברסיטת בר־ אילן (BINA (מאגד בתוכו חוקרים בעלי שם עולמי העוסקים בפיתוח גישות מבוססות ננוטכנולוגיה למגוון תחומים כמו מחשבים, רפואה, חלל, אנרגיה ועוד. במכון, מעבדות מהמתקדמות בעולם ומערך שירות מדעי חדשני ביותר המשמש למגוון מדידות: מיקרוסקופיה, ננו-פבריקציה, פני שטח, פלואורסנציה ומגנטיות. נדון בשיטות מתקדמות לייצור ננו-חומרים ונראה כיצד משתנות תכונות מוכרות במעבר לגודל הננומטרי. נכיר את עולם הננו ונדגים כיצד הוא משתלב בחיינו.