המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
המרכז האוניברסיטאי לנוער

תוכניות אקדמיות

תוכניות אקדמיות לקידום תלמידים מחוננים ומצטיינים

תוכנית אודיסיאה

תאריכים חשובים: יום שיא ארציביער בן שמן בנושא מנהיגות ועבודת צוות לשכבת כיתות ט’יום ד’ | ב’ בסיוון תשפ”ג | 21 ביוני 2023 | 10:30-15:30 קורסי קיץ: טרום שנה א’ מכינת קיץ>> המשך

תוכנית אלפא

מחנה קיץ, כולל שינה תשפ”ג מחזור ב’ (ותיקים)יום א’ | ו’ בתמוז תשפ”ג | 25.6.23 עדיום ו’ | י”ח בתמוז תשפ”ג | 7.7.23 מחזור ג’ (חדשים)יום ב’ |>> המשך