המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
המרכז האוניברסיטאי לנוער

חופשות לשנת תשפ”ד

זמני חופשות:

יום ראשון ללימודים
יום רביעי, ג’ חשון תשפ”ד, 18.10.2023

חופשת חנוכה *
מיום ראשון, כ”ז כסלו תשפ”ד, 10.12.2023 ועד יום רביעי א’ טבת, תשפ”ד, 13.12.2023 (כולל)

יום אחרון ללימודים בסמסטר א’
יום שלישי, י”ג שבט תשפ”ד, 23.1.2024

חופשה בין הסמסטרים
מיום רביעי, י”ד שבט תשפ”ד, 24.1.2024 ועד יום ראשון, כ”ג אדר א’ תשפ”ד, 3.3.2024 (כולל)

יום ראשון ללימודים בסמסטר ב’
יום שני, כ”ד אדר א’ תשפ”ד, 4.3.2024

חופשת פורים
מיום חמישי, י”א אדר תשפ”ד, 21.3.2024 ועד יום שני, ט”ו אדר ב’ תשפ”ד, 25.3.2024 (כולל)

חופשת פסח
מיום רביעי, ט’ ניסן תשפ”ד, 17.4.2024 ועד יום שלישי, כ”ב ניסן תשפ”ד, 30.4.2024 (כולל)

חידוש הלימודים
יום רביעי, כ”ג ניסן תשפ”ד, 1.5.2024

יום הזיכרון ויום העצמאות (נדחה)
מיום שני, ה’ אייר תשפ”ד, 13.5.2024 ועד יום שלישי ו’ אייר תשפ”ד, 14.5.2024 (כולל)

חופשת יום ירושלים
יום רביעי, כ”ח אייר תשפ”ד, 5.6.2024

חופשת חג שבועות
מיום שלישי, ה’ סיון תשפ”ד, 11.6.2024 ועד יום חמישי , ז’ סיון תשפ”ד, 13.6.2024 (כולל)

יום אחרון ללימודים סמסטר ב’
יום שישי, כ”ב סיון תשפ”ד, 28.6.2024

חופשת בחינות סמסטר ב’
מיום ראשון, כ”ד סיון תשפ”ד, 30.6.2024 ועד יום שישי, ה’ אב תשפ”ד, 9.8.2024 (כולל)

צום י”ז תמוז
יום שלישי, י”ז תמוז תשפ”ד, 23.7.2024 (אין לקיים בחינות)

סמסטר קיץ
מיום ראשון, ז’ אב תשפ”ד, 11.8.2024 ועד יום שלישי, כ”ח אלול תשפ”ד, 1.10.2024 (כולל)

צום ט’ באב
יום שלישי, ט’ באב תשפ”ד, 13.8.2024

יום ראשון ללימודים בשנת תשפ”ה
יום ראשון, כ”ה תשרי תשפ”ה, 27.10.2024

*חנוכה: בשאר הימים בהם מדליקים נרות, ייפסקו הלימודים בשעה 16:00.

בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום ראשון, כ”ז בניסן תשפ”ד, 5.5.2024 ייפסקו הלימודים בשעה 18:00.

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום שני, כ”ח בניסן תשפ”ד, 6.5.2024, בין השעות 12:00 ל-14:00 תתקיים עצרת זיכרון. בשעות אלו לא יתקיימו לימודים.

בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, יום ראשון, ד’ באייר תשפ”ד, 12.5.2024, בין השעות 12:00 ל-14:00 תתקיים עצרת זיכרון. בשעות אלו לא יתקיימו לימודים. באותו היום יסתיימו הלימודים בשעה 17:00.

ביום שלישי, כ”ז באייר תשפ”ד, 4.6.2024, ערב יום ירושלים, יסתיימו הלימודים בשעה 18:00.