מנהלים ומורים –
פרויקט זה מופנה אליכם במטרה לחשוף, לגרות ולחזק את תלמידיכם צמאי הדעת, המהווים את העתודה המדעית והטכנולוגית של מדינת ישראל ולהכינם לעתיד, כמבוגרים מוכשרים ויצירתיים בחברה ובמדע.

במסגרת פעילות היחידה, נמשיך גם השנה באירוח תלמידים מכיתות ד'- י"ב לימי עיון באוניברסיטת בר-אילן. פעילות היחידה היא בפיקוח ועדה אקדמית ובפיקוח משרד החינוך והתרבות. לקראת שנה"ל תשפ"א אנו מציגים בפניכם מגוון ימי עיון בנושאים חדשים ומרתקים. משך יום העיון הוא  6-3 שעות אקדמיות. ניתן להוסיף זמן או לשנות את הנושאים הנלמדים, לפי דרישה ובתיאום. כמו כן, ניתן לרכוש חבילת ימי עיון בנושא אחד או במספר נושאים. לרשימת ימי העיון.

מטרותינו:

    • חשיפת התלמידים לנושאים מתקדמים, הנמצאים בחזית המדע ושאינם נכללים בתוכנית הלימודים של בית הספר.
    • עידוד סקרנות, הרחבת אופקים ועידוד יצירתיות וחשיבה מדעית בקרב בני נוער מצטיינים.
    • הכרת מכשור מעבדתי מתקדם.
    • היכרות התלמידים עם מוסד אקדמי וחשיפה לנעשה בתחומי המחקר השונים.

כיצד נרשמים:

ההרשמה לימי עיון תתבצע באמצעות שליחת טופס הזמנת יום עיון כשהוא מלא על כל פרטיו.
התיאום יעשה טלפונית בין נציג ביה"ס ובין מרכזת הפרויקטים ביחידה.
האישור הסופי יתקבל לאחר העברת טופס התחייבות לתשלום ורשימת תלמידים.

טופס הזמנה וכתב התחייבות ליום עיון

תשלום: המחיר ליום עיון מצוין בתוך טופס הרישום המתאים. לאחר יום העיון תישלח חשבונית בדואר.

חוברת ימי העיון