מנהלת המרכז האוניברסיטאי לנוער: גב' שני מזרחי

מנהלת תוכניות אקדמיות: ד"ר שרית כהן

רכזת מנהלית: גב' טל ביידני

רכזת פרוייקטים:  גב' רונית שטיין

אחראית מדיה חברתית: גב' אביטל טוראל

מזכירות היחידה: גב' חגית פרייזלר

ועדת ייעוץ אקדמית: נציגים בכירים של המחלקות מהפקולטות השונות המעורבות בפעילות היחידה.