המרכז האוניברסיטאי לנוער

סגל היחידה

משנה לנשיא ויו"ר המרכז האוניברסיטאי לנוער: פרופ' משה לוינשטיין

מנהלת המרכז האוניברסיטאי לנוער: גב' שני מזרחי

מנהלת תוכניות אקדמיות: ד"ר שרית כהן

רכזת מנהלית: גב' טל ביידני

רכזת פרוייקטים:  גב' רונית שטיין

אחראית מדיה חברתית: גב' אביטל טוראל

מזכירות היחידה: דינה רובינשטיין-חכם – מ"מ מרכזת תוכניות

ועדת ייעוץ אקדמית: נציגים בכירים של המחלקות מהפקולטות השונות המעורבות בפעילות היחידה.

שינוי גודל אותיות