המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
המרכז האוניברסיטאי לנוער

קורסי העשרה לנוער תשפ”ג

כמו בכל שנה, המרכז האוניברסיטאי לנוער באוניברסיטת בר-אילן מציע מגוון קורסי העשרה בשעות אחה”צ.
השנה חדשנו את תכני הקורסים למודרנים ועכשויים.

הקורסים יתקיימו בקמפוס אוניברסיטת בר-אילן, ברמת-גן
ניתן להירשם ליותר מקורס אחד בתנאי שאין חפיפה בשעות.


תקנון רישום ושכר לימוד

רישום

רישום

 • בכל סמסטר יתקיימו מגוון קורסי העשרה כאשר כל קורס יתקיים במשך 12 מפגשים, כל מפגש במשך 90 דקות.
 • מפגש ראשון חשיפה בחינם מותנה ברישום מראש בלבד
 • ניתן להירשם ליותר מקורס אחד בתנאי שאין חפיפה בשעות הקורס.
 • הרישום ייעשה לפי סדר העדיפויות ועד לסיום ועד לסיום המכסה בכל קורס.
 • התשלום על הקורסים יחול לאחר המפגש הראשון.
 • הרישום ייכנס לתוקפו לאחר קבלת התשלום.
 • ייתכנו שינויים בתוכניות המוצעות.
 • קיום הפעילות מותנה במספר מינימאלי של משתתפים.
 • תנאי תשלום והרשמה על פי חוזה התקשרות.
 • הרשמה לפעילות תתאפשר רק לאחר הסדרת חוב קודם אם קיים.
 • הנרשם מסכים ומצהיר כי ידוע לו כי המרכז האוניברסיטאי לנוער יהיה רשאי לערוך שינויים בלוח הזמנים ובתוכניות של הקורסים, ככול שיידרש ולא תהא לנרשם ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך, ואם תהיינה כאלו הרי שכל האמורים לעיל מוותרים עליהן מראש ובכתב זה.
 • ידוע לי שבמידה ולבן/בת יש מגבלות כלשהן אני מתחייב/ת להביא אישור מרופא המאפשר לו/לה להשתתף בקורס ההעשרה עד ארבעה ימים מיום מההרשמה.
 • אני מתחייב להודיע מיד לאחראים במרכז על כל שינוי במצבו הרפואי של בני/בתי.
עלויות

עלויות

עלות התכנית הינה לסמסטר.

עלות קורס העשרה באורך 12 מפגשים, 90 דקות למפגש – בעלות של 1850 ₪  

עלות קורס העשרה  באורך 6 מפגשים (ארכיאולוגיה), 90 דקות למפגש – 925 ₪

בנוסף ייגבו מכל משתתף דמי רישום בסך 150 ₪ אשר לא יוחזרו בכל מקרה, למעט אם הקורס לא יפתח בשל מיעוט משתתפים.

בעת הרישום יש להסדיר את שכר הלימוד לכל תקופת הפעילות (סמסטר). במקרה של אי עמידה בתשלום מלוא שכר הלימוד, האוניברסיטה רשאית להפסיק את השתתפות התלמיד/ה בפעילות.

הנחות על שכר לימוד

הנחות על שכר לימוד

 1. תלמיד שלמד במהלך שנת הפעילות הקודמת (קרי, תשפ”ב  בקורסי העשרה ו/או קורסי קיץ) זכאי להנחה של 10% משכר הלימוד.
 2. רישום לקורס נוסף במהלך שנת הפעילות לאותו משתתף, מקנה הנחה של 10% על הקורס הנוסף
 3. ילדי ונכדי עובדי אוניברסיטה, וכן, סטודנטים באוניברסיטה וילדיהם, זכאים ל 10% הנחה משכר הלימוד .
 4. אחים הלומדים ביחידה, זכאים להנחה של 5% על כל קורס, כל אחד מהאחים 
 5. הנחות נוספות ידונו באופן פרטני על פי אסמכתאות במקרים הבאים: משפחות ברוכות ילדים  הנחה תינתן בהצגת תעודת זהות שבה מופיעים 4 ילדים מתחת לגיל 21. הנחה למשפחה יחידנית – תינתן בהצגת צילום תעודת זהות יחד עם ספח תעודת הלידה של הילד/ה.
 6. עובדי האירגונים הבאים זכאים להנחה של 10% משכר הלימוד: שיב”א, התעשייה האווירית. ועדי עובדים ואיגודים מוזמנים לפנות לקבל הנחת כמות ברישום.

אין כפל הנחות.

ההנחות המוענקות הינן חלופיות ואינן מצטברות.

יש להגיש בקשת הנחה עבור כל קורס העשרה בנפרד.

לצורך קבלת ההנחה יש למלא ולצרף את הפרטים והמסמכים הנדרשים בהתאם להנחה המבוקשת

 בקישור המצורף >>>

https://forms.office.com/r/9XGgDsNNG7
ביטול הרשמה

ביטול הרשמה

במקרה של ביטול עד תחילת הקורס דמי הרישום בסך 150 ₪ לא יוחזרו.

הודעת ביטול שתתקבל לפני תחילת המפגש השלישי – יוחזר 80% משכר הלימוד הסמסטריאלי.

הודעת ביטול שתתקבל לפני תחילת המפגש הרביעי –  יוחזר 50% משכר הלימוד הסמסטריאלי.

לאחר המפגש הרביעי ואילך לא יינתן החזר כלשהו על שכר הלימוד הסמסטריאלי.

כל הודעת ביטול יש לשלוח בכתב לרכזת התכנית או לכתובת המייל של היחידה noar.office@biu.ac.il. יש לוודא קבלת אישור על קבלת הודעת הביטול במהלך יום העסקים שלאחר שליחתה.

האחריות על מתן הודעה על פרישה מקורס מוטלת אך ורק על התלמיד/ה או ההורים ולא הרכז/ת או המדריכ/ה. הודעה בעל-פה איננה נחשבת הודעה על פרישה. לא יוחזרו תשלומים ללא הודעה בכתב על ביטול/פרישה.

לא יינתן החזר כספי בשל היעדרות תלמיד/ה מהפעילות או השתתפות חלקית.

במידה של ביטול שיעור בגלל כוח עליון, מצב בריאותי / אישי של המדריך או מצב בטחוני, השיעור יושלם בתאריך אחר שיבחר כתלות בפניות המדריך וזמינות הכיתה / מעבדה.

נשמח לראותכם
צוות המרכז האוניברסיטאי לנוער
היחידה לנוער שוחר מדע
אוניברסיטת בר-אילן

*ט.ל.ח
לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות אלינו בטלפון 03-5318207 או במייל noar.office@biu.ac.il


תצוגה דינאמית עם מסנן THE POST GRID
נקרא לזה אפשרות מספר 5