המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
תוכנית אלפא

תוכנית אלפא

מחנה קיץ, כולל שינה תשפ”ג

מחזור ב’ (ותיקים)
יום א’ | ו’ בתמוז תשפ”ג | 25.6.23 עד
יום ו’ | י”ח בתמוז תשפ”ג | 7.7.23

מחזור ג’ (חדשים)
יום ב’ | כ”א בתמוז תשפ”ג | 10.7.23 עד
יום ו’ | ג’ באב תשפ”ג | 21.7.23

אלפא היא תוכנית לתלמידות ולתלמידים מחוננים ומצטיינים בחינוך העל יסודי (בוגרי כיתות ט) המאפשרת למשתתפיה להשתלב בעולם המחקר המדעי העכשווי. התוכנית גובשה במטרה לספק את הצרכים הייחודיים של תלמידות ותלמידים מחוננים ומצטיינים תוך כדי העשרת עולם הידע המדעי שלהם, חשיפתם למחקר מדעי ברמה גבוהה והקניית הכישורים הנדרשים לגיבוש מחקר מדעי עצמאי ועבודת מחקר ברמה אקדמית. התפיסה העומדת בבסיס התוכנית היא להציע חוויה אינטלקטואלית משמעותית, בשילוב עם פעילות חברתית (כולל תמיכה רגשית) בין תלמידות ותלמידים מכל רחבי הארץ, במטרה לאפשר להם להתפתח בו-זמנית בשני כיוונים אלו.

במסגרת התוכנית, התלמידות והתלמידים כותבים עבודת מחקר ברמה אקדמית שיכולה להמיר בחינת בגרות באחד מהמקצועות המדעיים המוגברים (5 יחידות לימוד) או לעמוד בפני עצמה כמקצוע מוגבר בתעודת הבגרות. ההשתתפות בתוכנית מסובסדת במלואה ואינה כרוכה בתשלום.

אלפא – אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן ניצבת בחזית המחקר הלאומי והבין־לאומי במגוון תחומי המדע והטכנולוגיה. תוכנית אלפא באוניברסיטת בר־אילן מאפשרת למשתתפיה להשתלב בעולם המחקר המדעי העכשווי ומעניקה לתלמידים חוויה אינטלקטואלית משמעותית וחשיפה למחקרים פורצי דרך, לצד פעילות חברתית מגבשת. המחקר יתבצע במעבדות המחקר של האוניברסיטה בתחומים הבאים: מדעי המוח, מדעי המחשב, כימיה, פיזיקה, מתמטיקה, מדעי החיים, הנדסה וננוטכנולוגיה.

קהל היעד:

התוכנית מיועדת לתלמידים מחוננים ומצטיינים הלומדים בשנה”ל תשפ”ג בכיתה ט’, בעלי יכולת לימודית גבוהה מאוד, סקרנות מדעית, בגרות אישית, אחריות ויכולת ניהול זמן טובה, מוטיבציה גבוהה להצטיינות אקדמית והתנהגות מכילה ומכבדת.

מבנה התוכנית
אלפא היא תוכנית דו-שנתית ייחודית המתקיימת באוניברסיטת בר־אילן ברמת-גן וכוללת מחנה קיץ וימי סמינר במהלך השנה הכוללים לינה. במסגרת התוכנית התלמידים יבצעו מחקר אישי במעבדות בהיקף של אחה”צ בשבוע (יום יקבע בתיאום עם המנחה האישי). בנוסף יתקיימו מפגשי הנחיה והדרכה קבוצתיים בהיקף אחת ל 3 שבועות (אחה”צ ובחופשות).

תהליך המיון:

תהליך המיון מיועד לתלמידים מצטיינים בכיתות ט’ בלבד והוא כולל ארבעה שלבים. עשויים לחול שינויים בתהליכי המיון ובסדרם, אנא עקבו אחר העדכונים באתר. בחינות יתקיימו בכפוף להנחיות משרד הבריאות ושל האוניברסיטה. הודעה על מיקומם תפורסם בהמשך.

התוכנית פועלת בשלושה מישורים:
אקדמי: הקניית מיומנויות מחקר וכתיבה אקדמית עד להגשת עבודת גמר והצגתה. ליווי אישי והנחיה מדעית במעבדת מחקר ע”י מנחה אישי חבר סגל או דוקטורנט.
רגשי: פיתוח אינטליגנציה רגשית וטיפוח ערכים חברתיים מכילים, לקבלת השונה, לשוויון ולרב-תרבותיות, באמצעות סדנאות העצמה והעשרה, קבוצות שיח, דיונים ושיחות אישיות.
חברתי: תוכנית חינוכית-חברתית קבוצתית ערכית וחווייתית. שיפור היכולות החברתיות – רגשיות של התלמידים במגוון דרכים, לדוגמה: באמצעות משחקים חברתיים אתגריים, פעילויות ספורט, ערבי גיבוש, ימי גיבוש ועוד. במסגרת התוכנית נחתור לטיפוח בשלות אישית, נעורר מוטיבציה למעורבות חברתית, נאפשר דיון ובירור ערכים אישיים וחברתיים ונעודד חשיבה יצירתית.
במהלך מחנה הקיץ וימי הסמינר יהיה ביטוי לשלושת המישורים הנ”ל. צוות התוכנית יעמוד בקשר גם עם הורי התלמידים לגבי מידת השתתפותם והתקדמותם של ילדיהם ויהיה זמין לשאלות ולפניות מצידם. במהלך התוכנית יתקיימו ימים פתוחים בשיתוף ההורים בהם ייחשפו לפעילות בתוכנית.

שלבי התוכנית

סוף כיתה ט’ – מחנה קיץ ראשון
משך המחנה יהיה שבועיים רצופים, כולל לינה. אוניברסיטת בר־אילן תדאג למגורים ולכלכלה של התלמידים בתקופה המחנה.
מטרת המחנה היא חשיפה לעולם המחקר המדעי. הפעילות האקדמית במהלך מחנה הקיץ הראשון תתבצע בארבעה ערוצים: הוראה, ביקורים במעבדות מחקר ובמרכזי ציוד כולל השתתפות בניסויים מעבדתיים, סדנאות מחקר ופעילות חברתית מגבשת. בהובלת רכז חברתי ובהתאם להוראות הבטיחות.

כיתה י’ – שנת המחקר הראשונה
במהלך שנה זו התלמידים יגבשו הצעת מחקר ויעבדו על מחקרם האישי במעבדות האוניברסיטה בליווי המנחים האישיים. השנה תהיה מלווה בפעילות חברתית מגבשת ומגוונת.

סוף כיתה י’ – מחנה קיץ מחקרי שני
משך המחנה יהיה שבועיים רצופים, כול ללינה. אוניברסיטת בר-אילן תדאג למגורים ולכלכלה של התלמידים בתקופת המחנה.
במהלך המחנה, התלמידים יעסקו בפעילות המחקרית במחקר הספציפי שלהם במעבדות המחקר וישתתפו בסדנאות בנושא שיטות מחקר וניתוח תוצאות. התלמידים ישמעו הרצאות פופולריות מפי סגל אקדמי באוניברסיטה וילמדו במתכונת למידת עמיתים- שיטות מתקדמות במגוון תחומים. הפעילויות התומכות והמעשירות והמעטפת החברתית יאפשרו פיתוח יכולות וכישורים המאפיינים את העידן של המאה ה- 21 ויאפשרו הצלחה ושגשוג.

כיתה י”א –שנת מחקר שנייה-  המשך כתיבת עבודת המחקר וסיומה; הצגת עבודת המחקר.
שנת המחקר השנייה תתקיים במהלך כתה י”א. במהלך שנה זו, התלמידים ימשיכו את המחקר התיאורטי והמעשי, תוך מיקוד בניתוח הנתונים והשלמת כתיבת עבודת הגמר הסופית. הם יציגו את עבודות המחקר בפני עמיתיהם לתוכנית אלפא, מנחיהם האישיים ובפני אורחים נוספים, במסגרת ימי סמינר מרוכזים. לאחר הצגת העבודה,  ידונו התלמידים בממצאים, תוך הכוונה של המנחים בעת הצורך. כמו כן, הם ילמדו כיצד להציג תוצאות במאמר מדעי, יערכו ניתוחים סטטיסטיים ויכתבו את פרק הדיון והמסקנות. בשנה זו, מוגשת עבודת הגמר למשרד החינוך. אישור עבודת הגמר מזכה את התלמיד בציון בגרות בהיקף של 5 יחידות לימוד באחת מן המקצועות המדעיים בהתאם לתחום המחקר שבו נכתבה העבודה.
האוניברסיטה תעודד את התלמידים המצטיינים בעלי הציונים הגבוהים להשתתף בתחרויות מדעיות, בשאיפה שיזכו להציג את מחקרם בכנסים מדעיים.

כיתה י”ב – נבחרת אלפא

שלב זה של התוכנית – נבחרת אלפא – מיועד לבוגרי התוכנית המפגינים יכולות גבוהות במיוחד. כחברי הנבחרת, התלמידים יזכו למפגשים נוספים מעבר לאלה המיועדים לכלל מסיימי התוכנית. הפעילות הנוספת תכלול, לדוגמה, השתתפות בקורסים ובסדנאות בהן ירכשו ידע נוסף במתודות הצגת מחקר מדעי, מנהיגות מדעית וכד’ ויקבלו הזדמנות להמשך מחקר במעבדות האוניברסיטה, תוך ליווי והנחיה של מנחה אקדמי מוביל. האוניברסיטה תעודד את קבוצת המצטיינים להשתתף בתחרויות וכנסים. בנוסף, ייהנו חברי נבחרת אלפא מפעילות ייחודית, שתשלב גם היבטים חברתיים.

שלב ראשון מבחני מיון ארציים מאל”ו הסתיים

מספר ימים לאחר ההרשמה תקבלו שם משתמש וסיסמה ותידרשו להיכנס לאזור האישי באתר ולצרף את הקבצים הבאים (מומלץ להכינם מראש) :
1. תמונת פנים איכותית.
2. גיליון ציונים / תעודה אחרונה מבית הספר (רק סריקה ברורה הכוללת שם התלמיד, שם ביה”ס וחותמת ביה”ס יקלטו לטובת המועמדות של התלמיד).
3. אבחון פסיכודידקטי כמקובל במשרד החינוך לתלמידים המבקשים תוספת זמן למבחן המיון הראשון (מבחן מדעני העתיד).

שלב שני מבחן פנימי מדעי באוניברסיטה הסתיים

תשובות לבחינת מאל”ו יתקבלו באמצע מרץ.


שלב שלישי ראיונות אישיים הסתיים

שלב רביעי מחנה קיץ, כולל שינה

מחזור ב’ (ותיקים)
יום א’ | ו’ בתמוז תשפ”ג | 25.6.23 עד
יום ו’ | י”ח בתמוז תשפ”ג | 7.7.23

מחזור ג’ (חדשים)
יום ב’ | כ”א בתמוז תשפ”ג | 10.7.23 עד
יום ו’ | ג’ באב תשפ”ג | 21.7.23

מחנה קיץ  – שבועיים רצופים בתנאי פנימייה באוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.
ההשתתפות בכל ימי המחנה היא חובה ומהווה תנאי להמשך ההשתתפות בתוכנית.
תלמידים שיסיימו בהצלחה את מחנה הקיץ ויעמדו בכל הדרישות והמטלות יתקבלו לתוכנית.

תנאי הקבלה לתוכנית:

  • השתתפות בכל שלבי המיון ומעבר של כל מבחני המיון בהצלחה.
  • סיום מחנה הקיץ בהצלחה. השתתפות במחנה מהווה תנאי הכרחי לקבלה לתוכנית.
  • על המועמדים לתוכנית לשלוח לצוות התוכנית תעודה אחרונה מבית הספר, המעידה על רמת הישגים גבוהה והערכות חיוביות על תפקוד לימודי והתנהגותי. תלמידים במוסדות שאינם מעניקים תעודה מתבקשים לשלוח מסמך התרשמות של הצוות החינוכי מהתלמיד.
  • מרכז מדעני העתיד מעניק מלגות לתלמידים שאין באפשרותם לשלם את שכר הלימוד. פרטים באתר של מרכז מדעני העתיד.

פרטים להתקשרות:

רכזת תוכנית – גב’ הדס ארזי
פרטי התקשרות טל’: 03-7384691 | נייד: 054-6179013 | מייל: alpha@biu.ac.il