המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
תוכנית אלפא

תוכנית אלפא

אלפא היא תוכנית לתלמידות ולתלמידים מחוננים ומצטיינים (כיתות ט’) בעלי מוטיבציה גבוהה ועניין רב במדעים. התוכנית מאפשרת למשתתפיה להשתלב בעולם המחקר המדעי העכשווי ומעניקה להם חוויה אינטלקטואלית משמעותית וחשיפה למחקרים ולחוקרים פורצי דרך, לצד פעילות חברתית מגבשת (כולל תמיכה רגשית), במטרה לאפשר להם להתפתח בו-זמנית בשני כיוונים אלו. במסגרת התוכנית כותבים עבודת מחקר ברמה אקדמית, שיכולה להמיר בחינת בגרות באחד מהמקצועות המדעיים המוגברים (5 יחידות לימוד) או לעמוד בפני עצמה כמקצוע מוגבר בתעודת הבגרות .המחקר יתבצע במעבדות האוניברסיטה בתחומי מדעי המוח, מדעי המחשב, כימיה, פיזיקה, מתמטיקה, מדעי החיים, הנדסה וננוטכנולוגיה. התוכנית הינה מיזם משותף של מרכז מדעני העתיד ומשרד החינוך. ההשתתפות בתוכנית מסובסדת במלואה ע”י האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך.

מועד פתיחת ההרשמה:

ההרשמה לשנת תשפ”ה נפתחה ביום ראשון, כ”ח בחשוון תשפ”ד, 12 בנובמבר 2023

הרישום באתר מרכז מדעני העתיד, יש לסמן את אוניברסיטת בר-אילן כמוסד המבוקש.


לצפייה במפגש חשיפה מיום 30.11.2023 לחץ כאן>>>

צוות התוכנית:
מנהלת תוכניות אקדמיות, ד”ר שרית כהן, sara.cohen@biu.ac.il
אחראי התוכנית וניהול אקדמי, ד”ר אלי ורון, eli.varon@biu.ac.il
רכזת התוכנית, גב’ הדס ארזי 03-7384691 | alpha@biu.ac.il
יועצת חינוכית, גב’ קארן גופמן סטוקלסקי, karengst@gmail.com
רכזת חברתית, גב’ חן אדרי, hened09@gmail.com

תנאי קבלה ותהליך המיון:

תהליך המיון מיועד לתלמידות ותלמידים מצטיינים בכיתות ט’ והוא כולל ארבעה שלבים:

שלב ראשון מבחן מיון ארצי של  המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל”ו) – הסתיים
התקיים באוניברסיטת בר-אילן ביום שישי | ט”ז בשבט תשפ”ד | 26 בינואר 2024

* תלמידות ותלמידים שיעברו בהצלחה את שלב זה יוזמנו להמשך תהליך המיון.

שלב שני מבחן אקדמי (פנימי) של אוניברסיטת בר-אילן.

יתקיים ביום שלישי | כ”ג אדר ב’ תשפ”ד | 2 באפריל 2024

שלב שלישי ראיון אישי עם צוות התוכנית.

שלב רביעי שבועיים מחנה קיץ (כולל לינה) בין התאריכים 14-26/07/2024.

ההשתתפות בכל ימי המחנה חובה וחלק מתהליך המיון.

תלמידים שיסיימו בהצלחה את מחנה הקיץ ויעמדו בכל הדרישות והמטלות יתקבלו לתוכנית.

מבנה התוכנית

תוכנית אלפא מתפרסת על פני שנתיים, בכיתות י’ – י”א, במהלכן התלמידות והתלמידים מבצעים מחקר אקדמי במעבדות האוניברסיטה בליווי מנחה אישי ונדרשים להשתתף במחנה קיץ, ימי סמינר ומפגשי הנחייה והדרכה קבוצתיים.

מחנה קיץ ראשון (סוף כיתה ט’):

מחנה זה מהווה שלב סופי בקבלה לתוכנית אלפא והשתתפות בו היא חובה. במהלך המחנה התלמידות והתלמידים ייחשפו לעולם המחקר המדעי והפעילות האקדמית תכלול הוראה, ביקורים במעבדות מחקר ובמרכזי ציוד, השתתפות בניסויים מעבדתיים, סדנאות מחקר ופעילות חברתית מגבשת. משך המחנה שבועיים רצופים עם לינה (כולל שישי-שבת) ובו נספק מגורים, כלכלה מלאה ופעילויות אקדמיות וחברתיות במהלך היום והערב.

שנת המחקר הראשונה (כיתה י’):

במהלך שנה זו התלמידות והתלמידים יגבשו שאלת מחקר ויעבדו על מחקרם האישי במעבדות האוניברסיטה בליווי המנחים האישיים. השנה תהיה מלווה בפעילות חברתית מגבשת ומגוונת.

הגשת הצעת המחקר של עבודת הגמר למשרד החינוך.

מחנה קיץ מחקרי (סוף כיתה י’):

במחנה זה התלמידות והתלמידים יתעמקו במחקרם האישי, יבצעו ניסויים במעבדות האוניברסיטה בליווי המנחה האישי, ישתתפו בסדנאות בנושא שיטות מחקר וניתוח תוצאות וישמעו הרצאות חדשניות מסגל האקדמי של אוניברסיטת בר-אילן. משך המחנה שבועיים רצופים עם לינה (כולל שישי-שבת) ובו נספק מגורים, כלכלה מלאה ופעילויות אקדמיות וחברתיות במהלך היום והערב.

שנת מחקר שנייה (כיתה י”א):

במהלך שנה זו התלמידות והתלמידים ימשיכו את מחקרם ויערכו ניתוחים סטטיסטיים, התנסות בהצגת תוצאות במאמר מדעי עד השלמת כתיבת עבודת הגמר והגשתה למשרד החינוך. במסגרת ימי סמינר, יציגו התלמידות והתלמידים את עבודות המחקר בפני עמיתיהם לתוכנית אלפא, מנחיהם האישיים ואורחים נוספים. אוניברסיטת בר-אילן מעודדת תלמידות ותלמידים בעלי הציונים הגבוהים להשתתף בתחרויות מדעיות, בשאיפה שיזכו להציג את מחקרם בכנסים מדעיים.

הגשת עבודת הגמר למשרד החינוך.

אישור עבודת הגמר ממשרד החינוך, מזכה בציון בגרות בהיקף של 5 יחידות לימוד באחד מן המקצועות המדעיים המוגברים בהתאם לתחום המחקר שבו נכתבה העבודה.

סמינריון אלפא

יתקיים במתכונת של שני מחזורים במהלך חופשת הפסח בחודש אפריל.

נבחרת אלפא (כיתה י”ב):

בוגרות ובוגרי התוכנית בהצטיינות יוכלו להמשיך את מחקרם במעבדות אוניברסיטת בר-אילן בליווי מנחה אקדמי מוביל.
וכן, יזכו להשתתף בקורסים ובסדנאות בהן ירכשו ידע נוסף במתודות הצגת מחקר מדעי, מנהיגות מדעית ועוד מעבר לאלה המיועדים לכלל מסיימי התוכנית. אוניברסיטת בר-אילן מעודדת את נבחרת אלפא להשתתף בתחרויות וכנסים מדעיים. בנוסף, ייהנו חברי הנבחרת מפעילויות חברתיות ייחודיות ומגוונות.