המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
חמצון, חיזור ואלקטרוליזה

חמצון, חיזור ואלקטרוליזה

נלמד על תגובות חמצון וחיזור, ועל יישומיהם בחיי היום יום. נדון במושגים בסיסיים, וביניהם דרגות חמצון, חומרים מחזרים ומחמצנים, משוואות חמצון חיזור, ומעברי האלקטרונים בתגובה. נדון ביישומים המרכזיים ובדרך פעולתם (אלקטרוליזה, תאים אלקטרוכימיים), ונבצע ניסויים שונים הממחישים את כושר החמצון והחיזור של חומרים שונים.