המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
טבלת המרה בכימיה

טבלת המרה בכימיה

תנאי מקדים

  1. כיתה ט’ או י’
  2. תלמיד שסיים בגרות 5 יח״ל מתמטיקה בציון 80 לפחות יהיה פטור מקורס ההכנה ובתנאי שיעבור מבחן מקדים.
מקצוע בגרותסה”כ יחידות בגרותסמל שאלון בגרותקורסים% הציון לחישוב הציון הסופימס’ קורסים
כימיה5037381קורס הכנה בכימיה (84601)
קורס הכנה קדם אקדמי ללא קרדיט.
חובת מעבר בציון 80 ומעלה על מנת להמשיך בתכנית ‘אקדמיה בתיכון’. (2 ש”ס)
51
 5037381כימיה כללית א’ (84101) 4 נ”ז251
 5037381כימיה כללית ב’ (84103) 5 נ”ז251
 5037283כימיה אי אורגנית (84102) 6 נ”ז301
 5037388מעבדה בכימיה כללית ואנליטית (84109) 2 נ”ז151
סהכ”כ   5