המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
טבלת המרה בכימיה

טבלת המרה בכימיה

תנאי מקדים

  1. כיתה ט’ או י’
  2. תלמיד שסיים בגרות 5 יח״ל מתמטיקה בציון 80 לפחות יהיה פטור מקורס ההכנה ובתנאי שיעבור מבחן מקדים.
מקצוע בגרותסמל שאלוןקורסים%  הציון לחישוב הציון הסופי
כימיה03738184601 קורס הכנה בכימיה, קורס הכנה קדם אקדמי ללא קרדיט.
חובת מעבר בציון 80 ומעלה על מנת להמשיך בתכנית ‘אקדמיה בתיכון’. (2 ש”ס)
5%
כימיה03738184101 כימיה כללית א’ (4 נ”ז)25%
כימיה03738184103 כימיה כללית ב’ (5 נ”ז)25%
כימיה03728384102 כימיה אי אורגנית (6 נ”ז)30%
כימיה03738884109 מעבדה בכימיה כללית ואנליטית (2 נ”ז)15%

סה”כ יחידות בגרות: 5
מס’ קורסים: 5