המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
טבלת המרה במדעי המחשב

טבלת המרה במדעי המחשב

לתלמידי החממה האקדמית בלבד

תנאי מקדים: כיתה י’: בגרות במתמטיקה 5 יחידות בציון 90 +
מעבר בקורסי הקיץ הנלמדים במחלקה למתמטיקה: אלגברה לינארית 1 88-112 ומתמטיקה בדידה 88-195 בממוצע 85 לפחות.

הערה: יש להתעדכן בתנאי הקדם של הקורסים

מקצוע בגרותסמל שאלוןקורסים%  הציון לחישוב הציון הסופי
מדעי המחשב89938189110 מבוא למדעי המחשב  (5 נ”ז)35%
מדעי המחשב89938189120 מבני נתונים (4 נ”ז)35%
מדעי המחשב89928389111 מבוא לתכנות מונחה עצמים (4 נ”ז) 30%

סה”כ יחידות בגרות: 5
סה”כ מס’ קורסים: 3