המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
טבלת המרה במדעי המחשב

טבלת המרה במדעי המחשב

לתלמידי החממה האקדמית בלבד

תנאי מקדים: כיתה י’: בגרות במתמטיקה 5 יחידות בציון 90 + מעבר בקורסי הקיץ הנלמדים במחלקה למתמטיקה: אלגברה לינארית 1 88-112 ומתמטיקה בדידה 88-195 בממוצע 85 לפחות.

הערה: יש להתעדכן בתנאי הקדם של הקורסים

מקצוע בגרותסה”כ
יחידות
בגרות
סמל שאלון
בגרות
קורסים% הציון לחישוב
הציון הסופי
מס’
קורסים
מדעי המחשב589938189110  מבוא למדעי המחשב  (5 נ”ז)35%1
 5899381 89120מבני נתונים (4 נ”ז)35%1
 589928389111  מבוא לתכנות מונחה עצמים (4 נ”ז)  30%1
     3