המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
טבלת המרה במדעי המחשב

טבלת המרה במדעי המחשב

הערות חשובות:

 1. יש לבדוק את תנאי הקבלה לתוכנית באתר המחלקה
 2. לתלמידי החממה האקדמית בלבד:
  תנאי מקדים: כיתה י’: בגרות במתמטיקה 5 יחידות בציון 90 +
  מעבר בקורסי הקיץ הנלמדים במחלקה למתמטיקה: אלגברה לינארית 1 88-112 ומתמטיקה בדידה 88-195 בממוצע 85 לפחות.
 3. בנוסף, יש להתעדכן בתנאי הקדם של הקורסים
  מקצוע בגרותסמל שאלוןקורסים%  הציון לחישוב הציון הסופי
  מדעי המחשב89938189110 מבוא למדעי המחשב  (5 נ”ז)35%
  מדעי המחשב89938189120 מבני נתונים (4 נ”ז)35%
  מדעי המחשב89928389111 מבוא לתכנות מונחה עצמים (4 נ”ז) 30%

  סה”כ יחידות בגרות: 5
  סה”כ מס’ קורסים: 3