המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
טבלת המרה במדעי המחשב – הפקולטה להנדסה

טבלת המרה במדעי המחשב – הפקולטה להנדסה

תנאי מקדים: כיתה י’.  בגרות במתמטיקה 5 יחידות בציון 90 ואחד מהתנאים הבאים:

  • מעבר בקורסי הקיץ הנלמדים במחלקה למתמטיקה: אלגברה לינארית 1 88-112 ומתמטיקה בדידה 88-195.
  • מעבר בקורס קומבינטוריקה 83-108.
  • מעבר בקורס ההמרה הראשון מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים בציון 80. במקרה זה יש לבצע לאחר מכן גם את הקורס בקומבינטוריקה 83-108
מקצוע בגרותסמל שאלוןקורסים%  הציון לחישוב הציון הסופי
מדעי המחשב89938183120 מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים (4 נ”ז)
קורס מקדים חובת מעבר בציון של 80 ומעלה
35%
מדעי המחשב89938183119 מבני נתונים ואלגוריתמים 1 (4 נ”ז)35%
מדעי המחשב89928383223 תכנות מונחה עצמים30%

סה”כ יחידות בגרות: 5
מס’ קורסים: 3

הערה: יש להתעדכן בתנאי הקדם של הקורסים