המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
טבלת המרה במתמטיקה

טבלת המרה במתמטיקה

לתלמידי אודיסיאה

מקצוע בגרות  סה”כ יחידות בגרותסמל שאלוןקורסים% לציון הציון הסופימס קורסים
מתמטיקה035581קורס הכנה מתמטיקה א’
(
88-015) קורס הכנה קדם אקדמי ללא קרדיט (6 ש”ס)
חובת מעבר בציון 80 ומעלה על מנת להמשיך בתכנית ‘אקדמיה בתיכון’
30%
 035581קורס הכנה מתמטיקה ב’
(
88-016) (6 ש”ס)
30%
 035582מתמטיקה לפיזיקאים 1
(86-147) (6 ש”ס)
15%
 035582מתמטיקה לפיזיקאים 2
(86-148) (6 ש”ס)
15%
 035582אלגברה לינארית  (86-153) (6 ש”ס)10%
סה”כ5   5