המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
כרומטוגרפיה

כרומטוגרפיה

נדון בשיטות להפרדת חומרים תוך התעמקות בשיטת הכרומטוגרפיה. נדגים הפרדת חומרים טבעיים וסינתטיים באמצעות Thin Layer Chromatography) TLC).