המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
מצבי צבירה

מצבי צבירה

נלמד על מצבי הצבירה השונים, תכונותיהם והמעברים ביניהם, ונדון בדיאגרמות פאזות לחומרים שונים ובאנומלית המים. נשלב ניסויים מרתקים, כולל ניסויים עם קרח יבש וחנקן נוזלי.