מצבי צבירה

מצבי צבירה

נלמד על מצבי הצבירה השונים, תכונותיהם והמעברים ביניהם, ונדון בדיאגרמות פאזות לחומרים שונים ובאנומלית המים. נשלב ניסויים מרתקים, כולל ניסויים עם קרח יבש וחנקן נוזלי.

שינוי גודל אותיות