המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
פחמימות (סוכרים)

פחמימות (סוכרים)

פחמימות הן הדלק של עולם החי. נלמד על חשיבותם הרבה של הסוכרים לגופנו ולכל עולם החי, וכיצד הם מהווים מקור אנרגיה המניע את כלל היצורים. נכיר סוגי סוכרים שונים ונלמד לזהותם. נבין את הקשר בין תהליך הבשלת הפרי לסוג הסוכר הנמצא בו. נדגים זיהוי סוגי סוכרים שונים באמצעות אינדיקטורים והתבוננות בתאי פרי תחת מיקרסקופ.