סיור במוזיאון פטר לאמנות ולמדעי הננו

מוזיאון פטר לאמנות ולמדעי הננו מאפשר היכרות עם מדעי הננוטכנולוגיה באמצעות יצירות אומנות. מוצגי המוזיאון הם פרי שיתופי פעולה בין חוקרי המכון לננוטכנולוגיה ובין אומנים. דרך היצירות, נכיר מחקרי ננו פורצי דרך, ונבין כיצד ניתן להגיע לשיתופי פעולה פוריים בין מדענים ובין אומנים, המגיעים מעולמות שלכאורה שונים כל כך זה …

סיור במרכז הציוד

נלמד שיטות בחזית הטכנולוגיה, המשמשות להכנת ננו-חלקיקים. נכיר מעבדות מחקר המיישמות שיטות אלה על בסיס יומיומי, נכיר סורקים ומיקרוסקופים אלקטרונים, שבעזרתם ניתן “לראות”את הננו-חלקיקים ואפילו “להזיז” אותם.

גביש נוזלי

נדון בטכנולוגיית גביש נוזלי ובקשר שבין גבישי ננו לצבע ולאור. נסביר את היישומים השונים ונדגים ניסויים הכוללים שינוי גווני צבע כפונקציה של טמפרטורה.

התקנים סולאריים

נכיר את האפקט הפוטו-וולטאי ונלמד על היכולת של התקנים סולאריים להפיק אנרגיה חשמלית מאנרגית השמש. נבחן כיצד ניתן לשמור על עולמנו באמצעות שימוש בננוטכנולוגיה לייצור אנרגיה ירוקה. נלמד על שכבות דקות בתעשיית המוליכים למחצה ונבצע ציפויים שונים.

התקנים סולאריים

נדון באפקט הפוטו-וולטאי וביכולת של התקנים סולאריים להפיק אנרגיה חשמלית מאנרגית השמש. נלמד כיצד ניתן לשמור על עולמנו ע”י אנרגיה ירוקה באמצעות ננוטכנולוגיה, נדון בשכבות דקות בתעשיית המוליכים למחצה ונבצע ציפויים שונים. המכון לננוטכנולוגיה וחומרים מתקדמים באוניברסיטת בר־ אילן (BINA (מאגד בתוכו חוקרים בעלי שם עולמי העוסקים בפיתוח גישות מבוססות …