המרכז האוניברסיטאי לנוער

לוח זמנים

לוח זמנים וחופשות לשנת תשפ"א-תשפ"ב

שנת הלימודים כוללת 12 מפגשים בכל סמסטר

בסמסטר ב' החוגים מתחילים ביום .

זמני חופשות:

שינוי גודל אותיות