טבלת המרה במדעי המחשב

הערות חשובות: מקצוע בגרות סמל שאלון קורסים %  הציון לחישוב הציון הסופי מדעי המחשב 899381 89110 מבוא למדעי המחשב  (5 נ”ז) 35% מדעי המחשב 899381 89120 מבני נתונים (4 נ”ז) 35% מדעי המחשב 899283 89111 מבוא לתכנות מונחה עצמים (4 נ”ז)  30% סה”כ יחידות בגרות: 5סה”כ מס’ קורסים: 3

טבלת המרה במדעי המחשב – הפקולטה להנדסה

הערות חשובות: מקצוע בגרות סמל שאלון קורסים %  הציון לחישוב הציון הסופי מדעי המחשב 899381 83120 מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים (4 נ”ז)קורס מקדים חובת מעבר בציון של 80 ומעלה 35% מדעי המחשב 899381 83119 מבני נתונים ואלגוריתמים 1 (4 נ”ז) 35% מדעי המחשב 899283 83223 תכנות מונחה עצמים 30% סה”כ …

טבלת המרה במתמטיקה

הערות: 1. יש לבדוק את תנאי הקבלה לתוכנית באתר המחלקה2. הטבלת המרה במתמטיקה מיועדת רק לתלמידי אודיסיאה מקצוע בגרות   סה”כ יחידות בגרות סמל שאלון קורסים % לציון הציון הסופי מס קורסים מתמטיקה 035581 קורס הכנה מתמטיקה א’(88-015) קורס הכנה קדם אקדמי ללא קרדיט (6 ש”ס)חובת מעבר בציון 80 ומעלה …

טבלת המרה בפיזיקה

לתלמידי אודיסיאה ולתלמידי תיכון הערות: מקצוע בגרות סה”כ יחידות בגרות סמל שאלון בגרות קורסים % הציון לחישובהציון הסופי מס’ קורסים פיזיקה קורס מקדים קורס הכנה מתמטיקה א’(88-015)קורס הכנה קדם אקדמי ללא קרדיט (6 ש”ס)חובת מעבר בציון 80 ומעלהעל מנת להמשיך בתכנית ‘אקדמיה בתיכון’ 0   036361 מכניקה (86115) 3 נ”ז …

טבלת המרה בכימיה

תנאי מקדים מקצוע בגרות סמל שאלון קורסים %  הציון לחישוב הציון הסופי כימיה 037381 84601 קורס הכנה בכימיה, קורס הכנה קדם אקדמי ללא קרדיט.חובת מעבר בציון 80 ומעלה על מנת להמשיך בתכנית ‘אקדמיה בתיכון’. (2 ש”ס) 5% כימיה 037381 84101 כימיה כללית א’ (4 נ”ז) 25% כימיה 037381 84103 כימיה …