טבלת המרה במדעי המחשב

לתלמידי החממה האקדמית בלבד תנאי מקדים: כיתה י’: בגרות במתמטיקה 5 יחידות בציון 90 + מעבר בקורסי הקיץ הנלמדים במחלקה למתמטיקה: אלגברה לינארית 1 88-112 ומתמטיקה בדידה 88-195 בממוצע 85 לפחות. הערה: יש להתעדכן בתנאי הקדם של הקורסים מקצוע בגרות סה”כיחידותבגרות סמל שאלוןבגרות קורסים % הציון לחישובהציון הסופי מס’קורסים מדעי …

טבלת המרה במדעי המחשב – הפקולטה להנדסה

תנאי מקדים: כיתה י’.  בגרות במתמטיקה 5 יחידות בציון 90 ואחד מהתנאים הבאים: מעבר בקורסי הקיץ הנלמדים במחלקה למתמטיקה: אלגברה לינארית 1 88-112 ומתמטיקה בדידה 88-195. או מעבר בקורס קומבינטוריקה 83-108. או מעבר בקורס ההמרה הראשון מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים בציון 80. במקרה זה יש לבצע לאחר מכן גם את …

טבלת המרה במתמטיקה

לתלמידי אודיסיאה מקצוע בגרות   סה”כ יחידות בגרות סמל שאלון קורסים % לציון הציון הסופי מס קורסים מתמטיקה 5 035581 קורס הכנה מתמטיקה א’(88-015) קורס הכנה קדם אקדמי ללא קרדיט (6 ש”ס)חובת מעבר בציון 80 ומעלה על מנת להמשיך בתכנית ‘אקדמיה בתיכון’ 30% 1   5 035581 קורס הכנה מתמטיקה …

טבלת המרה בפיזיקה

לתלמידי אודיסיאה ולתלמידי תיכון הערות: תלמיד שסיים בגרות 5 יח״ל מתמטיקה בציון 80 לפחות, או מעבר בקורסי הקיץ הנלמדים במחלקה למתמטיקה: אלגברה לינארית 1 88-112 ומתמטיקה בדידה 88-195 – פטור מקורס ההכנה. תלמיד לא ישוחרר משיעורי פיסיקה בתיכון עד לסיום 2 קורסים בתוכנית ההמרה. מקצוע בגרות סה”כ יחידות בגרות סמל …

טבלת המרה בכימיה

תנאי מקדים כיתה ט’ או י’ תלמיד שסיים בגרות 5 יח״ל מתמטיקה בציון 80 לפחות יהיה פטור מקורס ההכנה ובתנאי שיעבור מבחן מקדים. מקצוע בגרות סה”כ יחידות בגרות סמל שאלון בגרות קורסים % הציון לחישוב הציון הסופי מס’ קורסים כימיה 5 037381 קורס הכנה בכימיה (84601)קורס הכנה קדם אקדמי ללא …