המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
מיקרוביום – עולמם של חיידקים

מיקרוביום – עולמם של חיידקים

איך האוכל שאנו אוכלים יכול לעשותנו בריאים או חולים יותר, ואיך הוא קשור לחיידקים שחיים בתוכנו? איך ניתן ללמוד מאנשים שנתברכו בתכונות ביולוגיות ייחודיות, כגון שיבה טובה או עמידות לרעלנים, בבואנו לפתח תרופות עבור מי שלא נתברך בהן? נכיר את העולם המיקרוסקופי של החיידקים, הקיימים כמעט בכל מקום בעולם, ונלמד על יכולת הסתגלותם ועמידתם בתנאי קיצון, שבזכותה הצליחו לשרוד את התהפוכות שעבר כדור הארץ. נכיר את מגוון החיידקים בטבע, את המבנה שלהם ואת פעילותם. נציג את יכולותיהם ואת השפעתם הישירה על חיינו. נלמד על השפעתם על הסביבה, על חיידקים גורמי מחלות, על ההתמודדות איתם ועל הינדוס חיידקים. נעסוק במיקרוביום ובהשפעת הרכב החיידקים הקיימים במעי של כל אחד ואחת מאיתנו, ונדון בהתאמת התזונה לכל אדם באופן ספציפי, על מנת שיזכה בבריאות טובה יותר. בנוסף, נלמד כיצד מפתחים תרופות בהתחשב בביולוגיה השונה של אנשים שונים.