המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
אודות ימי עיון

אודות ימי עיון

היחידה לנוער שוחר מדע במרכז האוניברסיטאי לנוער מקיימת ימי עיון והרצאות בנושאים שונים במגוון תחומי המדע והטכנולוגיה. הפעילות כוללת הרצאות, סיורים, סדנאות וניסויים מעבדתיים. מטרת התוכנית לאפשר הכרה והבנה של מושגים, עקרונות, תופעות, רעיונות ויישומים חדשניים בתחומים השונים. קהל היעד: מורים, רכזים ומנהלים המעוניינים לחשוף, לגרות ולחזק את תלמידי כיתות  ד’ – י”ב, המהווים את העתודה המדעית והטכנולוגית של מדינת ישראל, ולהכינם לעתיד, כמבוגרים מוכשרים ויצירתיים בתחומי החברה והמדע. אופן ההוראה: הוראה מקוונת. ההרצאות תועברנה באופן אינטראקטיבי, ותשולב בהן העשרה ממגוון תחומים. כמו כן, יודגמו ניסויים מעבדתיים וייערכו סיורים וירטואלים. התכנים ואופי המפגשים נקבעים בשיתוף עם צוות בית הספר, וניתן לשלב בהם נושאים מתחומים שונים. ניתן להשתתף בנושאים אקדמיים נוספים בתיאום מראש. כמו כן, ניתן לקיים מפגשים חד-פעמיים או סדרת מפגשים.