המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
אודות ימי עיון

אודות ימי עיון

היחידה לנוער שוחר מדע במרכז האוניברסיטאי לנוער מקיימת ימי עיון והרצאות בנושאים חדישים במגוון תחומי המדע והטכנולוגיה.
התוכנית מוכרת במערכת הגפ”ן מס’ 18065. בתאום מראש בלבד עם המשרד: noar.office@biu.ac.il

מטרת התוכנית: הכרות, הבנה וחשיפה לרעיונות/תופעות ויישומים חדשניים.

קהל היעד: תלמידי כיתות  ד’ – י”ב, סקרנים ונמרצים, המהווים את העתודה המדעית, הטכנולוגית והחברתית של מדינת ישראל.

אופן ההוראה: הרצאות אינטראקטיביות המשלבות הדגמות ניסויים מעבדתיים, סיורים וירטואליים ונושאים מסקרנים.

התכנים ואופי המפגשים ממגוון תחומים – נקבעים בשיתוף עם צוות בית הספר.

ניתן לקיים מפגשים חד-פעמיים או סדרת מפגשים.