המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
DNA – הקוד הגנטי

DNA – הקוד הגנטי

“המרק הקדום” הוא המונח בו משתמשים מדענים לתאר את העולם לפני שנוצרו בו החיים כפי שאנחנו מכירים אותם היום. מה קדם למה? איך נוצרים חיים מחומר? נלמד איך כולנו חולקים את אותה ספרה מופלאה שמקודדת כולה, בארבעה בסיסים קטנים מהם נכתבו החיים המוכרים לנו. הקוד הגנטי שלנו מורכב מ-DNA. נלמד איך ההבדלים במידע הגנטי האגור בתוכו מבדילים אותנו כבני אדם מבעלי חיים, מצמחים ומחיידקים, ואיש מרעהו. עד כמה אנו בעצם קרובים או רחוקים? ומה עושה כל אחד מאיתנו הוא עצמו, דרך הדורות מקדמת דנא. נדגים בניסויים: (1) הפקת DNA ממקור צמחי; (2) סימולציה של תרגום DNA באמצעות הקוד הגנטי; ו- (3) השפעה על מבנה החלבונים.