המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
המרכז האוניברסיטאי לנוער

אקדמיה בתיכון

המרכז האוניברסיטאי לנוער מטפח ומעודד תלמידי תיכון מצטיינים ומאפשר, במסגרת תכנית אקדמיה בתיכון, הכרה בקורסים אקדמיים כחלופה לבגרות. ההכרה מתבצעת במקצועות פיזיקה, כימיה ומדעי המחשב, בכפוף לטבלאות המרה. התכנית פועלת בשיתוף האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך.

טבלת המרה בפיזיקה

לתלמידי אודיסיאה ולתלמידי תיכון הערות: תלמיד שסיים בגרות 5 יח״ל מתמטיקה בציון 80 לפחות, או ...

טבלת המרה במתמטיקה

לתלמידי אודיסיאה מקצוע בגרות   סה”כ יחידות בגרות סמל שאלון קורסים % לציון הציון הסופי ...

טבלת המרה במדעי המחשב – הפקולטה להנדסה

תנאי מקדים: כיתה י’.  בגרות במתמטיקה 5 יחידות בציון 90 ואחד מהתנאים הבאים: מעבר בקורסי ...

טבלת המרה במדעי המחשב

לתלמידי החממה האקדמית בלבד תנאי מקדים: כיתה י’: בגרות במתמטיקה 5 יחידות בציון 90 + ...
chemistry

טבלת המרה בכימיה

תנאי מקדים כיתה ט’ או י’ תלמיד שסיים בגרות 5 יח״ל מתמטיקה בציון 80 לפחות ...

אברהמי אפרת: מתאמת אקדמיה בתיכון- המחלקה להנדסה

חדד נירית: מתאמת אקדמיה בתיכון- המחלקה לפיסיקה

לוי יפרח עדי: מתאמת אקדמיה בתיכון- המחלקה למדעי המחשב

המרכז האוניברסיטאי לנוער: noar.secretary@biu.ac.il