המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
המרכז האוניברסיטאי לנוער

הזמנת יום עיון

היחידה לנוער שוחר מדע במרכז האוניברסיטאי לנוער מקיימת ימי עיון והרצאות בנושאים חדישים במגוון תחומי המדע והטכנולוגיה.
התוכנית מוכרת במערכת הגפ”ן מס’ 18065. בתאום מראש בלבד עם המשרד: noar.office@biu.ac.il

בשאלות נוספות ניתן ליצור קשר עמנו – פרטים בדף “צור קשר“.