המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
אש

אש

מהי בעירה? האם הלהבה חלולה? האם ניתן להצית אש באמצעות מים? מהי משמעות הצבעים בלהבה? נבצע מגוון ניסויים בנושא האש. נדון בתכונותיהם האלקטרוניות של אטומים שונים. נדגים חימום מלחי מתכות מעל להבה, תוך כדי בחינת השינויים בצבעה, כהמחשת שיטה לזיהוי חומרים שונים, שהיתה נהוגה בעבר.