המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
גביש נוזלי

גביש נוזלי

נדון בטכנולוגיית גביש נוזלי ובקשר שבין גבישי ננו לצבע ולאור. נסביר את היישומים השונים ונדגים ניסויים הכוללים שינוי גווני צבע כפונקציה של טמפרטורה.