המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
הטבלה המחזורית

הטבלה המחזורית

מהו האטום? מהו המבנה שלו? נלמד על סידור האטומים בטבלה המחזורית, ונערוך ניסוי לבחינת תכונותיהם האלקטרוניות של האטומים.