הטבלה המחזורית

הטבלה המחזורית

מהו האטום? מהו המבנה שלו? נלמד על סידור האטומים בטבלה המחזורית, ונערוך ניסוי לבחינת תכונותיהם האלקטרוניות של האטומים.

שינוי גודל אותיות