המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
כימיה

כימיה

המחלקה לכימיה באוניברסיטת בר-אילן היא מהמובילות בישראל ובעולם בתחומים כגון אנרגיה מתחדשת, כימיה תרופתית, כימיה חישובית, big data, ננוטכנולוגיה וכימיה של חומרים. במחלקה לכימיה עוסקים במגוון רחב של תחומים: ננו-חומרים, כימיה פיסיקלית, ספקטרוסקופיה, ביולוגיה מבנית, ביוכימיה וכימיה תרופתית.