המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
סיור במרכז הציוד

סיור במרכז הציוד

נלמד שיטות בחזית הטכנולוגיה, המשמשות להכנת ננו-חלקיקים. נכיר מעבדות מחקר המיישמות שיטות אלה על בסיס יומיומי, נכיר סורקים ומיקרוסקופים אלקטרונים, שבעזרתם ניתן “לראות”את הננו-חלקיקים ואפילו “להזיז” אותם.