המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
צפיפות

צפיפות

מהי צפיפות? כיצד מודדים אותה? נחשב צפיפות של מוצקים מוגדרים, לא מוגדרים ונוזלים שונים.