המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
קסמים במדע

קסמים במדע

נעודד את התלמידים להעמיק את ידיעותיהם ונעורר את סקרנותם כלפי מקצוע הכימיה באמצעות המחשת חשיבותו בחיי היום יום. כמו כן, נדגים ניסויים מרתקים תוך הבנת הרקע המדעי.