המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
תכונות המתכות

תכונות המתכות

נלמד על תכונות המתכות השונות ונבצע מגוון ניסויים עם מתכות שונות.