המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
המרכז האוניברסיטאי לנוער

חוג כימיה

בחוג זה נגלה את עולם הכימיה בעודנו לומדים מושגים בסיסיים במדע החומרים. נכיר מגוון רחב של נושאים ותהליכים בתחום הכימיה המוכרים מחיי היום-יום ונתנסה בעבודת חקר מעבדתית. נלמד כיצד עורכים ניסויים ע”י בחינה מדעית של התצפיות והסקת מסקנות. כל מפגש יכלול רקע מדעי, ניסוי חוויתי במעבדה ודיון על הניסוי ותוצאותיו. נעסוק במגוון נושאים כגון: תכונות חומרים, תגובות כימיות, חומצות ובסיסים, אינדיקטורים, כרומטוגרפיה, פולימרים ועוד. נתנסה במעבדות העוסקות בתכונות של חומרים ביתיים כגון חומרי ניקוי ואפייה וכלה במעבדות מתקדמות העוסקות בתרופות, פולימרים ומקורות אנרגיה חלופיים.