חמצון, חיזור ואלקטרוליזה

נלמד על תגובות חמצון וחיזור, ועל יישומיהם בחיי היום יום. נדון במושגים בסיסיים, וביניהם דרגות חמצון, חומרים מחזרים ומחמצנים, משוואות חמצון חיזור, ומעברי האלקטרונים בתגובה. נדון ביישומים המרכזיים ובדרך פעולתם (אלקטרוליזה, תאים אלקטרוכימיים), ונבצע ניסויים שונים הממחישים את כושר החמצון והחיזור של חומרים שונים.

חומצות ובסיסים

נגדיר ונכיר מגוון תגובות של חומצות ובסיסים, אינדיקטורים, ניסוחי תהליכים של תגובות שונות שבהם הם מעורבים, ושימושיהם בחיי היום יום. נבצע מדידות חומציות ובסיסיות לחומרים שונים, נתנסה בעבודה עם אינדיקטורים שונים, ונדגים טיטרציות.

גיבוש

נגדיר את מושג הגיבוש ואת שימושיו בחיי היום יום, נלמד את התנאים לגיבוש, ונבצע מגוון גיבושים.

פולימרים

עולמנו מלא בחומרים פלסטיים – החל מצעצועים, בגדים ושקיות, ועד לשימושים ברפואה, כגון שסתום פגום בלב, כלי דם מלאכותיים, מכשור לחדר ניתוח, ועוד. כמעט כל המוצרים, מהפשוטים ועד המורכבים, מכילים חומרים פלסטיים, או ארוזים בהם. נלמד  מהו מונומר ומהו פולימר, נרחיב על שימושיהם השונים, ונבצע ניסויים עם פולימרים שונים.

אש

מהי בעירה? האם הלהבה חלולה? האם ניתן להצית אש באמצעות מים? מהי משמעות הצבעים בלהבה? נבצע מגוון ניסויים בנושא האש. נדון בתכונותיהם האלקטרוניות של אטומים שונים. נדגים חימום מלחי מתכות מעל להבה, תוך כדי בחינת השינויים בצבעה, כהמחשת שיטה לזיהוי חומרים שונים, שהיתה נהוגה בעבר.

כרומטוגרפיה

נדון בשיטות להפרדת חומרים תוך התעמקות בשיטת הכרומטוגרפיה. נדגים הפרדת חומרים טבעיים וסינתטיים באמצעות Thin Layer Chromatography) TLC).

צפיפות

מהי צפיפות? כיצד מודדים אותה? נחשב צפיפות של מוצקים מוגדרים, לא מוגדרים ונוזלים שונים.