המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
המרכז האוניברסיטאי לנוער

ימי עיון בכימיה

הזמנת יום עיון

“קסמים בכימיה”

מטרתו של יום העיון בכימיה הוא לעודד את  התלמידים להעמיק את ידיעותיהם ולעורר את סקרנותם כלפי מקצוע הכימיה ע”י המחשת חשיבותה בחיי היום יום.
במהלך יום העיון התלמידים יערכו ניסויים מרתקים “קסמים בכימיה” תוך כדי הבנת הרקע המדעי ומשמעותם.
בנוסף, קיימת אפשרות לסיור במעבדות מחקר בקמפוס תוך למידה על המכשור המדעי המתקדם שבשימוש.

ניתן להזמין ליום העיון ניסוי אחד או יותר מתוך הרשימה הבאה:
  • מצבי צבירה – הסבר על מצבי הצבירה השונים, תכונותיהם הנבדלות והמעברים ביניהם. תשולב עבודה עם קרח יבש וחנקן נוזלי.
  • צפיפות – מהי צפיפות? איך מודדים אותה? חישוב צפיפות של מוצקים מוגדרים, לא מוגדרים ונוזלים שונים ידועים ומציאת צפיפות נעלם.
  • TLC – Thin Layer Chromatography: שיטות להפרדת חומרים, תוך כדי התעמקות בשיטות כרומטוגרפיה. התלמידים יבצעו ניסוי הפרדת חומרים טבעיים וסינתטיים.
  • חמצון חיזור – מהו האטום? ומה המבנה שלו? סידור האטומים בטבלה המחזורית ועריכת ניסוי לבחינת תכונותיהם האלקטרוניות.
  • צבעים בלהבה – המשך תכונותיהם האלקטרוניות של אטומים שונים,  הניסוי ייערך ע”י המדריכים ובמהלכ,ו יחוממו מלחי מתכות מעל להבה, תוך כדי בחינת השינויים בצבעה, כהמחשת שיטה מהעבר לזיהוי חומרים שונים.
  • תגובות שריפה – מהי בערה וכיצד היא נגרמת? איך ניתן ליצור אש בתגובות לא מוכרות מתכות ראקטיביות, מה בין מים לאש? האם ניתן להדליק אש באמצעות מים?
  • פולימרים – מהו מונומר? מהו פולימר? איך הם קשורים לחיינו? הכנה ועבודה עם פולימרים שונים.
  • גיבוש – הגדרת המושג ושימושיו בחיי היום יום, תנאי גיבוש תוך כדי ניסוי לניקוי חומצה פטאלית ע”י גיבוש.
  • חומצות ובסיסים – הגדרתם, שימושיהם בחיי היום יום. מדידת חומציות ובסיסיות לחומרים שונים, בחינת אינדיקטורים טבעיים, וביצוע טיטרציות.
  • צביעת בדים – מהו בד? מהו צבע? איך מחברים בין השניים? התנסות בצביעת בדים שונים ובחינת הקשירה הכימית בין בד לצבע.

ניתן להזמין ניסויים והדגמות נוספים בהתאם לדרישה מוקדמת.