המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
המרכז האוניברסיטאי לנוער

יום עיון- עיצוב ופיתוח מוצר