המרכז האוניברסיטאי לנוער - אוניברסיטת בר-אילן
המרכז האוניברסיטאי לנוער

ימי עיון במדעי החברה

הזמנת יום עיון

רטוריקה, תקשורת ושכנוע / ד”ר גלעד גרינוולד

מהי “השפעה”? כיצד אנחנו יכולים להשתמש בתקשורת בינאישית ובתקשורת ההמונים על מנת להשפיע על הזולת כיחיד ועל החברה ככלל?
ההרצאה/הסדנה תיתן כלים תיאורטיים מרתקים בתחום של “השפעות התקשורת”, תקשורת שכנועית ורטוריקה, ותדגים כלים אלו באמצעות סרטונים, טקסטים והפעלות אינטראקטיביות בכיתה. כל זאת, תוך פיתוח יכולות אנליטיות וחשיבה ביקורתית.
בסיום ההרצאה/הסדנה, יוכלו התלמידים להשתמש בכלים הרטוריים אשר ירכשו בחיי היום יום ובמסגרות השונות בהן הם פועלים.

מיתוג מדינות / אורי מלכין

מיתוג הוא אוסף אסוציאציות שכליות, המוחזקות במוחו של הלקוח, אשר מוסיפות לערך הנתפס של מוצר או שירות, כגון גלידה, קוטג’, או בנק. אך מה קורה כשאנו מבקשים להכיל את עולם מיתוג המוצרים למיתוג ערים ומקומות? מדינות למעשה מבצעות תהליך מיתוג באופן היסטורי, גם מבלי להגדיר זאת בצורה ברורה ולקרוא לזה בשם “מיתוג מדינות”. בעבר הרחוק, ניסו מקומות למשוך אליהם מתיישבים, מבקרים, סוחרים וקהלים שונים אבל רק ב-1993 מראה הספרות המחקרית סממנים לכך שהתהליך עובר להיות מודע וממוסד. אומנם מקום או מדינה הם “מוצרים” מורכבים יותר אך המטרה והאסטרטגיה זהות בליבת הרעיון. כדי לפשט את הרעיון, נצטט את סיימון אנהולט, חוקר מוביל בתחום מיתוג מדינות, שטוען למעשה כי מיתוג מדינות הוא התהליך בו נהפוך את המדינה ל”מפורסמת”, לחיוב. אלמנט חשוב במיתוג מדינות הוא הקשר בין השאיפות לביצוע בפועל. כלומר, לא די בכך שנעטוף את המדינה שלנו בצורה אטרקטיבית, אלא על העטיפה לעלות בקנה אחד עם המדיניות ועם המהלכים שהמדינה מבצעת כמו גם עם הזהות שלה. אם לא תהיה הלימה בין המיתוג והתדמית שמדינה תבקש ליצור לעצמה לבין מדיניות – הפוטנציאל של תהליך המיתוג להצליח צונח. ביום העיון נלמד: איך מבצעים מיתוג מדינות? איזה מסר יהיה הכי יעיל כדי להשפיע, וכיצד אנו נגדיר את קהלי היעד? האם ישראל היא מדינה ממותגת לחיוב בעולם? כיצד נוכל לתרום אנחנו, כיחידים, למיתוג חיובי של המדינה?

קבלת החלטות

יום עיון הכולל סדנה, המדמה סימולציה של קבלת החלטות ולאחריה בחינת תוצאות ההתנסות מנקודת מבט אינטרדיספלינרית – הכוללת, בין השאר תיאוריות של שכנוע, קונפורמיות וציות, כלכלה התנהגותית, מנהיגות וקבוצות.

מדובר ביום עיון מודלורי, שתכניו המדויקים יכולים להיקבע בהתאם לצרכים של כל קבוצת לימוד בנפרד.

אתיקה ומוסר

יום עיון המציג מבוא למוסר ולאתיקה – מדוע אנחנו מוסריים, מה מנחה את ההחלטות המוסריות שלנו, כיצד תנועות חברתיות שונות מבקשות להשפיע על השיח המוסרי הציבורי ולשנותו. ביום העיון יוצגו תפיסות שונות של מוסר ואתיקה – מתחום הפילוסופיה, תחום הפסיכולוגיה החברתית ותחום יישוב הסכסוכים.

מדובר ביום עיון מודלורי, שתכניו המדויקים יכולים להיקבע בהתאם לצרכים של כל קבוצת לימוד בנפרד.